Användarvillkor

Giltigt från 2022-06-01. Villkoren omfattar även Svenska Dagbladets personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten Svenska Dagbladet, det vill säga när du tar del av tidningen Svenska Dagbladet och närliggande tjänster vilka presenteras i pappersform, på www.svd.se samt i tillhörande digitala applikationer (”Tjänsten”/“Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Handelsbolaget Svenska Dagbladet AB & Co, org. nummer 902004-3619 och Schibsted Sverige AB, org. nummer 556536-9500 (“SvD”, “vi” eller “oss”), som är bolag inom Schibsted Media Group. Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du på www.schibsted.com.

För det fall du använder Tjänsten inom ramen för en företagsprenumeration så regleras din användning av Tjänsten även av avtalet mellan det aktuella företaget och SvD.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsterna framgår vid var tid på www.svd.se.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna.

TJÄNSTERNA

 SvD erbjuder inom ramen för Tjänsterna tre (3) typer av prenumerationer:

  • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av SvDs digitala Tjänster

  • Prenumerationer som ger leverans av SvDs papperstidning (med undantag för de så kallade papperstidningslösa dagarna)

  • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av SvDs digitala Tjänster och leverans av SvDs papperstidning (med undantag för de så kallade papperstidningslösa dagarna)

Med papperstidningslösa dagar avses i dessa Användarvillkor sådana dagar då papperstidningen ej ges ut och tidningen Svenska Dagbladet därför endast ges ut i digital form.

Tillsvidareprenumerationer

Tillsvidareprenumeration innebär att Tjänsten levereras till dess du säger upp den genom att meddela vår kundservice senast en (1) månad innan betalperiodens slut. Med betalperiod avses i dessa Användarvillkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för Tjänsten (t.ex. månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen).

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att Tjänsten levereras endast under en på förhand tidsbestämd period. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration utan avbrott måste du meddela vår kundservice minst en (1) vecka innan den tidsbestämda prenumerationen går ut.

BETALNING

Vissa av Tjänsterna kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Betalning av Tjänsterna genomförs av SvD:s samarbetspartner PayEx eller Klarna. Vi tillämpar förskottsbetalning och du kan välja att betala genom faktura, e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning eller autogiro. Vid betalning med Klarna finns även alternativet direktbetalning från ditt bankkonto. Du kan även välja att dela upp betalningen av Tjänsterna. Beloppet kan i vissa fall avvika från avtalat pris på grund av att din prenumeration påbörjas mitt i en kalendermånad. Vid eventuell skillnad mellan uppgift i ingånget avtal mellan dig och SvD och vad som anges på fakturan gäller alltid vad som föreskrivs i avtalet. Avgiften betalas senast den dag som anges på fakturan. Vid utebliven betalning har SvD rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms. Har du en utlandsprenumeration vill SvD dock göra dig uppmärksam på att moms utgår i enlighet med den momssats som gäller i det land Tjänsten ska levereras till.

Fakturaköp

Vid betalning genom pappersfaktura som skickas till vald fakturaadress tillkommer en fakturaavgift på tjugofem (25) SEK per faktura. Observera att du kan byta till något av de avgiftsfria alternativen e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning eller autogiro.

Autogiro

Vid betalning via autogiro delas din betalning upp månadsvis och debiteras direkt från ditt angivna bankkonto. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Du måste själv anmäla till SvD att du vill betala via autogiro. Efter din anmälan om autogiro behöver SvD/PayEx ditt och bankens medgivande. Om SvD/PayEx inte erhåller sådant medgivande inom sju (7) dagar från din begäran att betala med autogiro erhåller du istället en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor (enligt punkten Fakturaköp ovan).

E-faktura

Vid betalning via e-faktura får du en elektronisk faktura genom din internetbank. Vi tar inte ut någon avgift vid detta betalsätt. Du måste själv anmäla till din bank att du önskar använda e-faktura.

E-postfaktura 

Du som vill kan få din faktura skickad via e-post. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Kontakta vår kundservice för byte till e-postfaktura.

Kortbetalning

Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Vi lagrar inte kortnummer, men dock sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta månatliga debiteringar samt förenkla framtida köp av våra Tjänster. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs tre (3) nya försök under de tre (3) nästkommande dagarna. Dag fyra (4) skickas en påminnelsefaktura till din registrerade adress. Du kan alltid logga in på www.svd.se och uppdatera din kortinformation under “Prenumeration och Inställningar”.

Betalning via Klarna

Tillsammans med Klarna erbjuder vi olika betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna. Har du tidigare använt Klarnas betallösningar finns vissa uppgifter om dig förifyllda och du behöver endast godkänna betalningen med Mobilt BankID. Sedan du har identifierats eller registrerat dina uppgifter visas vilka betalningsalternativ som är tillgängliga, såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort.

De alternativ som erbjuds kan växla från tid till annan. Läs mer om Klarna här och se deras användarvillkor här.

UPPEHÅLL OCH ADRESSÄNDRING

Tillfälligt uppehåll

Tillfälligt uppehåll kan göras på alla Tjänster som innehåller leverans av papperstidning och ska meddelas senast en (1) vecka innan uppehållet startar. Uppehållet måste vara minst fyra (4) dagar långt, exklusive så kallade papperstidningslösa dagar, och får högst uppgå till nio (9) månader. SvD ersätter ej de överskjutande dagarna vid längre uppehåll än nio (9) månader. Vid uppehåll förlängs Tjänsten med det antal dagar som överstiger de sju (7) första dagarna av ditt uppehåll. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande prenumerationsperiod. Exempel: Uppehåll med 14 dagar ger sju (7) dagars förlängning av din Tjänst.

För uppehåll av Tjänster innehållande digitala Tjänster och papperstidning gäller förlängningen både för papperstidningen och för SvDs digitala Tjänst. Du har dock vid sådant uppehåll fortsatt tillgång till de digitala Tjänster som ingår i din prenumeration under de första hundra (100) dagarna av uppehållet. Tillfälligt uppehåll av endast digitala Tjänster eller Tjänster som går under studentavtal (via Studentkortet, Mecenat eller liknande organisationer) medges ej.

SvD debiterar dig för Tjänsten under uppehållet, och din Tjänst/prenumeration förlängs alltså i slutet av prenumerationsperioden utan kostnad med ett visst antal dagar enligt vad som anges ovan. Det innebär att faktura skickas, autogirodragning och kortdebitering görs även under den så kallade uppehållsperioden.

Adressändring

Ändring av namn och/eller adress under pågående prenumerationsperiod ska meddelas minst en (1) vecka i förväg till vår kundservice. Adressändringen är kostnadsfri och kan göras permanent eller tillfälligt. En tillfällig adressändring måste vara minst fyra (4) dagar lång. Prenumerationer som går under studentavtal (via Studentkortet, Mecenat eller liknande organisationer) har ej möjlighet att genomföra tillfälliga adressändringar.

DISTRIBUTION AV PAPPERSTIDNING

Leverans inom Sverige

Din brevlåda ska vara väl placerad och tydligt uppmärkt. Till ett antal orter distribueras papperstidningen per post av PostNord. Detta innebär att tidningen levereras senare under dagen eller följande utdelningsdagar enligt postens utdelningsrutiner i ditt område, baserat på den nya postförordningen. I vissa delar av landet innebär det att tidningen delas ut tillsammans med posten upp till två vardagar efter utgivningsdagen. För mer information om vad som gäller i din ort, kontakta vår kundservice.

Leverans till utlandet

Vid leverans till en adress utanför Sverige tillkommer portoavgift/tilläggskostnad per exemplar av papperstidningen. SvD reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Betalning av faktura vid leverans till utlandet sker till SvDs konto hos Payex:

BG 869-0075

Bankkonto 1833109000

Swift SWEDSESS

IBAN SE1780000848061833109000

Kunder som är bosatta utanför Sverige och som vill köpa Tjänster exklusive moms ombeds kontakta SvDs kundservice för beställning mot en fakturaavgift.

Utebliven papperstidning och ansvar

Utebliven papperstidning ska anmälas inom sju (7) dagar efter det att papperstidningen uteblivit för att rätt till kompensation ska föreligga. Vi ber dig att kontakta SvDs kundservice omedelbart vid störning i leveransen av din papperstidning. Detta gör du enklast via vår självbetjäning på www.svd.se/kundservice. SvDs ekonomiska ansvar för uteblivna papperstidningar begränsas till kompensation genom förlängning av Tjänsten. Det innebär att Tjänsten förlängs med motsvarande antal dagar i slutet av prenumerationsperioden.

För de så kallade papperstidningslösa dagarna gäller inte någon rätt till ersättning.

DIGITALA TJÄNSTER

Tillgången till våra digitala Tjänster gäller endast för personligt bruk och får endast användas av dig.* All lagring, kopiering och utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. Det är möjligt att ladda ner den digitala utgåvan av tidningen Svenska Dagbladet, eSvD, fyra (4) gånger per dag och inloggningskonto. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa Användarvillkor.

* Ett undantag från begränsningen till personligt bruk är om det i din prenumeration ingår möjlighet att dela din digitala tillgång med andra genom ett så kallat ”familjekonto”.

Leverans av digitala Tjänster

Vi gör vårt yttersta för att distribuera våra digitala Tjänster till dig. SvD kompenserar inte dig för försenade eller uteblivna digitala Tjänster som baseras på tekniska problem eller annat hinder utanför SvDs kontroll. Vid utebliven leverans som kan härröras till SvD ska detta anmälas inom en period av sju (7) dagar efter det att den digitala Tjänsten uteblivit för att rätt till kompensation ska föreligga. SvDs ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna digitala Tjänster begränsas till styckekostnaden för dessa och ersätts med ett tillgodohavande motsvarande den uteblivna digitala Tjänsten. De så kallade papperstidningslösa dagarna omfattas inte av någon rätt till kompensation.

UPPSÄGNING OCH UTEBLIVEN BETALNING

Uppsägning av Tjänst kan göras genom att kontakta SvD kundservice. Återbetalning av erlagd betalning medges ej vid följande tillfällen:

  • Avseende tillsvidareprenumerationer - uppsägning av prenumeration innan betalperiodens slut.

  • Avseende tidsbestämda prenumerationer - uppsägning innan den på förhand bestämda prenumerationstiden har gått ut.

SvD har rätt att säga upp din prenumeration med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig. SvD har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa din prenumeration och din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

Utebliven betalning

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning av Tjänst. Om du inte fullgör din betalningsskyldighet, genom att t.ex. inte betala de månadsfakturor SvD skickat dig, förbehåller sig SvD rätten att samla ihop totalt oreglerat belopp (återstående fakturor under prenumerationstiden) och skicka dig en slutfaktura för omgående betalning. SvD förbehåller sig dessutom rätten att tillsammans med slutfakturan fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av någon av Tjänsterna, ångra ditt köp ("Ångerfristen"). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta SvDs kundservice. SvD kommer att bekräfta att man mottagit ditt meddelande. Ett formulär för utnyttjande av ångerrätten finns att tillgå här. SvD förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat den specifika Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av SvD snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då SvD mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar SvD dig med avdrag för den tid du använt den specifika Tjänsten. Det vill säga du är alltid skyldig att betala för de papperstidningar som du har mottagit. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av den specifika Tjänstens månadskostnad per dag.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA MED MERA

Din tillgång till Tjänsterna är, om inget annat anges, personlig och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att hantera dina inloggningsuppgifter säkert och se till så att ingen annan än du själv kan använda dem. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter ska du omgående höra av dig till SvD kundtjänst.

Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att SvD eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa SvDs regler.

Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du har möjlighet att medverka direkt i Tjänsterna t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Material som du själv lägger in i Tjänsterna kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Notera att SvD, om inte annat anges i det specifika fallet, inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Användargenererat innehåll omfattas således inte av det utgivaransvar som i övrigt gäller på SvD. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsterna och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har SvD rätt att ta bort sådant material.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsterna tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av SvD och SvD ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

SvD, eller SvDs licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med SvD genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

FÖRÄNDRINGAR I SvDs ERBJUDANDE

SvD kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig SvD rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

SvD har rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor.
 Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Handelsbolaget Svenska Dagbladet AB & Co

Org. nr 902004-3619

105 17 Stockholm

Du kan också kontakta oss via telefon på 08- 618 02 20. 

 
 

Är du säker?