Laddar…

Så får du tillgång till SvD i klassrummet

Svenska Dagbladets vision om ett öppet och demokratiskt samhälle börjar i skolan. Nu gör SvD det möjligt för skolpersonal att utan kostnad använda tidningens innehåll i skolundervisningen. Tjänsten är gratis för skolor att använda.

Kom igång

Grunden till kritiskt tänkande

För att unga människor ska kunna fatta egna välgrundade beslut måste de ha tillgång till korrekt och nyanserad information. Utan kunskap om aktuella händelser i omvärlden, ekonomi, klimat och många andra frågor får de svårare att navigera i sin omvärld.

Utveckling – tillsammans med skolorna

SvD Skola ger enkel tillgång till SvD:s hela utbud. Vi vill fortsätta utveckla detta i nära samarbete med er som använder tjänsten, därför är vi jättenyfikna på återkoppling med förslag på hur vi kan göra det ännu bättre.

Ett pedagogiskt verktyg

Varje morgon kan du och dina elever läsa SvD Morgonrapport direkt på SvD.se, en kortfattad sammanfattning med de viktigaste nyheterna. Med ett sökbart historiskt tidningsarkiv från 1884 och framåt, får du ett kraftfullt verktyg i din undervisning.

Vad tycker våra användare?

Katarina Schiöler
Midsommarkransens gymnasium

Att som gymnasieelev ha tillgång till en riktig tidning under tre år av sitt liv är jättebra. Det är otroligt viktigt för att få en allsidig information

Maria Waern
Komvux, Malmö

Jag tycker mycket om att ta in aktuella ämnen och texter i klassrummet så att man kan behandla samma ämne ur olika synvinklar. SvD ger en känsla av sammanhang för eleverna.

Lotten Jyrell
Grillska gymnasiet

Det finns ett sådant extremt informationsutbud vilket gör det svårt för eleverna att navigera i allt som finns. Behovet av övergripande journalistik som Svenska Dagbladet blir större och större.

Ge dina elever och studenter tillgång till oberoende journalistik!

Vi vill med SvD Skola stödja både lärare och elever i undervisningen, dels när det gäller att följa med i nyhetsflödet, men också när det gäller att lyfta fram flera olika perspektiv, och rusta elever att fatta självständiga och välgrundade beslut. Det är enkelt att registrera sig och komma igång direkt.

Anmäl dig här!

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar SvD Skola?

Lärare eller annan skolpersonal kan registrera sig genom formuläret här. En digital prenumeration på Svenska Dagbladet (giltig i sex månader) skapas på SvD.se, och ger läraren tillgång till en särskild sida där accesskoder kan skapas och spridas för användning i undervisningen. Detaljerade instruktioner skickas i separat mejl efter registrering.

Vilka kan använda SvD Skola?

SvD Skola är en tjänst främst för lärare och elever i grundskola och gymnasium. Annan skolpersonal som har behov av nyhetstexter i sin undervisning kan också ges tillgång. För övriga som vill ta del av Svenska Dagbladet hänvisar vi till ordinarie prenumerationer - se SvD.se/prenumerera.

Vad kostar det att använda SvD Skola?

Att ta del av nyheter via SvD Skola är utan kostnad för anslutna lärare och elever. Tjänsten bekostas genom samarbeten med olika sponsorer. Framöver kommer SvD Skola byggas ut med fler tjänster, som kan kräva betalning. Du som ansluten lärare kommer inte debiteras för något du i förväg inte godkänt.

Hur länge och under vilka tider kan jag komma åt nyheterna gratis på SvD.se?

För ansluten skolpersonal gäller tillgången dygnet runt, en termin i taget. För elever som aktiverar engångskod, skapad av läraren, ges access under 30 dagar. Själva engångskoden måste aktiveras inom 20 minuter efter den skapats, annars blir den ogiltig.

Varför kan jag inte läsa artikeln, utan uppmanas skaffa en prenumeration, trots att jag går på en skola som har tillgång till SvD:s skoltjänst?

Säkerställ att du aktiverar en giltig kod från din lärare. Gratis tillgång gäller via engångskod som din lärare skapar och du aktiverar på särskild sida. Därefter kan du läsa alla artiklar fritt på SvD.se.

Hur kontaktar jag SvD Skola om jag har frågor eller synpunkter?

Skicka ett mejl till skola@svd.se. Vi svarar så snabbt vi kan under normala kontorstider.

Välkommen med frågor och återkoppling

Kontakta SvD Skola
Vi vill gärna ha era synpunkter och förslag med förbättringar
Kontakta oss

E-post: skola@svd.se

Vi vill gärna ha era synpunkter och förslag med förbättringar

Välkommen med frågor och återkoppling

Kontakta SvD Skola
Kontakta oss