Integritet

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du annonserar i Svenska Dagbladet. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i olika kategorier utifrån hur de samlas in.

A) Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du lägger in en annons, svarar på en annons eller gör andra aktiviteter i samband med våra annonser lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, fakturaadress, telefonnummer och mejladress, men även innehåll i annonser. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i formulär eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

B) Fullgöra SvD:s lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på sådan behandling är att vi lagrar uppgifter för bokföringsändamål och att vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Behandlingar som utförs
Svenska Dagbladet är, likt alla svenska aktiebolag, bokföringsskyldiga. Därför måste vi spara viss typ av finansiell data, såsom faktureringsunderlag och uppgifter om vilka betalningar som har gjorts till oss och vem som har gjort dessa betalningar, för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

Vid frågor kring de personuppgifter vi lagrar om dig når du SvD privatannonser på tel. 08-13 00 10
Telefontid måndag till fredag kl. 8.15-11.30

 
 

Är du säker?