Materialspecifikation och info

Här finns all information du behöver för att leverera annonsmaterial av rätt kvalitet till Svenska Dagbladet. 

Privatperson - Klicka här för att få mer information och boka din annons direkt via webben.

Företagskunder - Nedan följer information om inlämning, filformat och tekniska specifikationer för att enkelt kunna skicka material till SvD.  

Har du frågor, kontakta produktionsservice.
Tel: 08-13 59 95
E-mail: materialinfo@svd.se

TU-info/inställningsfiler

För att kunna garantera införande av annonser på avtalat datum, måste materialet vara SvD tillhanda minst 2 helgfria dagar före införandet. För SvD Magasinet skall materialet vara SvD tillhanda senast onsdag kl 12.00.

SvD hämtar inte annonsmaterial på kunds hemsida/FTP eller via hämtningstjänster. 

Annonsen skall lämnas som filformat EPS eller PDF anpassat för Svensk Dagspress. Länk till inställningsfiler, klicka här

Materialkrav/Ansvar

Filtyp
Färdigt annonsmaterial ska lämnas som EPS eller PDF anpassat för svensk dagspress (TU-standard).

PDF-annonser ska vara i version PDFX1/a.
Mer information samt inställningsfiler finns att hämta här

Bilder
Alla ingående bilder måste monteras högupplösta (150-200 dpi) och vara inkluderade i EPS/PDF-filen. Skala inte bilden i layoutprogrammet då detta påverkar kvaliteten. DCS eller OPI-bilder kan inte användas.

Filstorlek
Dokumentformatet och annonsen ska vara producerade i exakt samma storlek som den bokade ytan (bredd x höjd). Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning åligger materiallämnaren.

Färger
Alla ingående färger ska skapas för fyrfärgsseparerad utskrift, (C) cyan, (M) magenta, (Y) gul, (K) svart. OBS! Punktförstoring i mellantonerna är 20 %
Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i trycket.

Döpning av filer
Vi vill att ni döper filen med SvD:s bokningsnummer, annonsörens namn och införingsdatum. Se exempel nedan.

För SvD:s bokningsnummer, kontakta din säljare på SvD
Ex: 101332_annonsörsnamn_1025.pdf
Undvik mellanslag samt å,ä,ö och /(slash) i filnamnet.

Typsnitt
OBS! TrueType-typsnitt accepteras inte då det kan skapa problem i tryckprocessen. Alla typsnitt som förekommer i annonsen (även i logotyper) ska inkluderas i filen. 
Undvik negativ text på flerfärgad bakgrund. Vid minsta misspass blir texten oläslig. Om du väljer att ha negativ text på flerfärgad bakgrund, använd ett linjärt typsnitt i minst 12 pt och halvfet. Negativ text på en enfärgad bakgrund bör vara minst 10 pt.

Fullständig information samt inställningsfiler och ICC-profiler hittar ni hos: www.dagspress.se  

Ladda hem materialspecifikationer i pdf-format här 

För hjälp och information, kontakta Produktionsavdelningen:
Telefon: 08-13 59 95
Öppettider:
måndag - fredag 09.00 - 17.00
E-mail: materialinfo@svd.se 

Kunden
Kunden ansvarar för att materialet är producerat så att det överenstämmer med standarden för Svensk Dagspress, så kallad TU-standard, samt att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt sätt på en rimlig tid. Kunden ansvarar även för att materialet är SvD tillhanda senast två helgfria arbetsdagar före införandet. 

Tidningen
Tidningen ansvarar för rippingen, överföringen mellan SvD och tryckeri samt att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad. Tidningen ansvarar också för att tryckningen sker enligt gällande normer för Svensk Dagspress med korrekta densitetsvärden för tryckfärgerna. 

Bokningsinformation

En modulkarta för SvD:s textsidesplacering finner du här

För bokning av annonser:
Privatperson - Klicka här för att få mer information och boka din annons direkt via webben.

Företagskund - Tag kontakt med annonsbokningen (se nedan), eller kontakta din säljare för mer information och bokning.

Annonsbyråkund - Tel: 08-135421 
E-mail: annonsbokning@svd.se

Skicka annonsmaterial till SvD

FTP: 
Du kan lämna ditt annonsmaterial direkt på webben, klicka här

Klientprogram: 
Adress: ftp.svd.se
Användernamn: annonsor
Lösen: tiger

Mail:
annonsmaterial.print@svd.se

Postadress:
Svenska Dagbladet,
att: Produktionsavdelningen
105 17 Stockholm.

 
 

Är du säker?

Laddar